Kontaktformulär - nytt ärende


Hur behandlas en förfrågning som sänds in till Opel?
Alla förfrågningar från privata kunder behandlas i första omgång av din auktoriserade Opel återförsäljare.
Återförsäljaren undersöker och värderar ditt ärende antingen besvarar Återförsäljaren själv ditt ärende eller ombesörjer för att ärende blir besvarat av instans.

Det är viktigt att alla fält i kontaktformuläret blir ifyllt, så vi har möjlighet att besvara er förfrågan så korrekt som möjligt.


Återförsäljare *
Bilmodell *
Reg. nr.
Chassi nr.
Namn *
Adress *
Postnummer Stad *
Tfn *
Email *
Nyhetsbrev Klicka här för att få nyheter från Opel Sverige direkt till din mail.
Ämne: *
Skriv en förklaring på vad ärendet gäller: *

K. W. Bruun Autoimport AB (”Opel Sverige”) behandlar de personuppgifter du lämnar oss i detta ärende, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt Opel Sveriges personuppgiftspolicy.
Opel Sverige behandlar personuppgifterna för att hjälpa dig i aktuell fråga och/eller fullgöra avtal med dig och den rättsliga grunden är berättigat intresse eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal. Opel Sverige kan för dessa ändamål också komma att överföra dina personuppgifter till en av våra återförsäljare för vidare hantering eller biträde i frågan.

För utförligare information om Opel Sveriges personuppgiftsbehandling, se vår personuppgiftspolicy på www.opel.se för att få nyheter från Opel Sverige direkt till din mail.

Av policyn finns också beskrivet annan behandling av dina personuppgifter som kan ske för annat ändamål och med stöd av annan rättslig grund. För den personuppgiftsbehandling relevant återförsäljare företar för egen räkning hänvisas till återförsäljarens egen personuppgiftsinformation.

   
(Alla fält med * skall fyllas i / bifoga fil på nästa sida)